Bedrijven en hun risico’s

Voor wie?

Als ondernemer, directie of bestuurder richt u zich het liefst op het behalen van uw doelen en verzilveren van kansen. Inzicht in uw risico’s is cruciaal, zodat kwetsbaarheden geen roet in het eten gooien. Risicomanagement is weerbastig en vraagt om begeleiding van risicospecialisten. Wij helpen corporates en familiebedrijven, of u nu alleen in Nederland, of internationaal actief bent. Wij versterken de handel & logistiek, de industrie, de bouw- en vastgoedsector en de maritieme industrie met risico- en verzekeringsmanagement. Hieronder vindt u een aantal praktijkvoorbeelden .

Handel & logistiek

Verzekerbaarheid en continuïteit
Tijdens de realisatie van een nieuwbouwlocatie, kwam een klant erachter dat het gebouw niet verzekerd kon worden. In het ontwerp was geen rekening gehouden met continuïteit en verzekerbaarheid. Wij hebben de klant geholpen met maatregelen, waaronder een andere indeling. Die indeling zorgt er bij brand voor, dat het bedrijf niet helemaal stil komt te liggen. Bovendien accepteerde de verzekeraar alsnog het risico.


Onderzoek supply chain
Voor diverse klanten onderzoeken wij hun belangrijkste leveranciers, inclusief hun ketens en afhankelijkheidsrisico’s. Daar komen vaak serieuze risico’s uit. Hiervoor adviseren we maatregelen. Daarmee zorgen onze klanten voor leveringsbetrouwbaarheid.

Industrie

Nieuwbouw
Een nieuwe fabriek vraagt om risicobegeleiding tijdens de bouw, maar ook om risico-, veiligheids- en verzekeringsmanagement tijdens de operationele fase. Onze experts hebben dit op detacheringsbasis opgepakt en ook de organisatie van de fabriek hierop ingericht.

Veiligheidscultuur
Een van onze klanten worstelde al tientallen jaren met een slechte veiligheidscultuur in hun fabrieken. Met wetenschappelijke modellen hebben wij praktijdonderzoek uitgevoerd. Daarmee hebben we in kaart gebracht welke interventies nodig zijn voor blijvende gedragsverandering.

Bouw & vastgoed

Risicomanagement
Aannemers verslikken zich nogal eens in de risico’s van projecten. Neem je in korte tijd meerdere projecten verkeerd aan, dan loopt de continuïteit van je bedrijf grote risico’s. Wij helpen klanten met hun besluitvorming, mede dankzij onze kennis van alle contractvormen, waaronder UAV, UAV-GC, DNR, Turn Key en Design & Build. Zo helpen we onnodige risico’s, onder andere als gevolg van aansprakelijkheid, te voorkomen.


Verzekeringsmanagement
Bij veel bouwbedrijven zijn verzekeringen een onderbelicht fenomeen. Zij hebben niet de expertise om verzekeringszaken, risicomanagement en hun projecten in samenhang te bekijken. Zoals wat bij schade problemen geeft bij de afwikkeling van een verzekeringsclaim. Wij helpen bouwbedrijven hun zaken goed te regelen, in nauwe samenwerking met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de bouwprojecten.

Risicofinanciering en verzekeringsmanagement
Voor vastgoedondernemingen is risicofinanciering en erzekeringsmanavgement cruciaal voor hun succes. Vaak hebben zij geen interne specialist, waardoor zij hiaten in hun verzekeringsdekking hebben. Daardoor kunnen bestuurders in de problemen komen. Richting hun stakeholders, maar ook als gevolg van bestuurdersaansprakelijkheid. Met ons advies regelen vastgoedondernemers hun risico- en verzekeringsmanagement professioneel. Zo zijn zij compliant en beschermen zij hun balans.

Maritieme sector

De lijst van risico’s in de scheepsbouw en scheepvaart is oneindig en schade gaat over grote bedragen. Denk aan brand, aanvaringen, schade aan motoren door bijvoorbeeld offspec bunkers, schade aan goederen, verloren containers, complex contract- en financieringsmanagement, de prestatie-eisen voor opgeleverde schepen. Dankzij ons wereldwijde netwerk van maritiem experts helpen wij de maritieme sector met risico-inspecties, begeleiding van complexe transportvraagstukken en effectieve risicopreventie.

Contact us

Eventueel nog een pakkende tekst toevoegen