Verzekerings management

Verzekeringsmanagement

Verzekeringen zijn er voor risico’s die verzekerbaar zijn en die u niet bereid bent te lopen. Natuurlijk, u heeft al verzekeringen. Maar weet u precies wat er wel en niet gedekt is? Dekken ze uw risico’s wel voldoende? En zijn er risico’s die uw verzekeraar eerder heeft afgewezen?

Verzekeringen zijn het sluitstuk van uw risicomanagementstrategie. De laatste stap. We hebben inzicht in uw doelen, uw processen, uw risico’s en uw risicobereidheid. Nu is de vraag: wat wilt en kunt u verzekeren.

Alle soorten aansprakelijkheid

Vraag een nulmeting aan

Dat is complex. Denk alleen maar aan alle soorten aansprakelijkheid, van productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van bedrijven tot milieu- en beroepsaansprakelijkheid. Wat komen wij tegen? Dat varieert van bouwprojecten of nieuwe bedrijfsactiviteiten die niet goed verzekerd zijn tot verzekerde sommen die veel te laag zijn.

Bijvoorbeeld bij schade aan getransporteerde goederen als gevolg van transportcondities op basis van gewicht in plaats van waarde. We komen zelfs polissen tegen voor risico’s die het bedrijf niet (meer) loopt, of prima zelf kan dragen.

Wat wij doen

 • aan de hand van uw risicoprofiel lichten wij uw hele verzekeringsportefeuille door
 • wij identificeren de hiaten en adviseren u over af te sluiten (of juist te beëindigen) verzekeringen
 • wij zitten náást u in uw gesprekken met uw makelaar of verzekeraar(s), zodat u de juiste verzekeringen krijgt en niet te veel premie betaalt

In samenwerking van onverzekerbaar naar verzekerbaar

Verzekeren gaat om samenwerking, want uw makelaar en verzekeraar(s) hebben de juiste informatie nodig. Terwijl u zeker wilt weten dat de juiste risico’s worden verzekerd. Daarvoor is inzicht in uw bedrijfsvoering én verstand van verzekeren nodig. Wij vormen die schakel. En dat is voor u belangrijk, want mét uw verzekeringspartner kunnen we de eventuele bezwaren van verzekeraar(s) identificeren en in onderling overleg met passende maatregelen mogelijk wegnemen. Zodat onverzekerbare risico’s alsnog verzekerbaar worden.

Van deze risico’s en verzekeringen hebben wij verstand:

 • Aansprakelijkheid voor bedrijven
 • Brand- en bedrijfsschade
 • Huurderving
 • Bedrijfsschade (verlies aan inkomen door bedrijfsstilstand na bijvoorbeeld brand)
 • Extra kosten’ (de kosten die u na schade aan uw gebouw of machines maakt om uw bedrijfsactiviteiten voort te zetten)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid (Directors & Officers)
 • Ongevallen
 • Fraude
 • Cyber
 • Constructie All Risk
 • Landmaterieel
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bouwontwerpfouten
 • Verborgen gebreken
 • Autoverzekeringen en werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen
 • P&I (Protection & Indemnity: aansprakelijkheid in de scheepvaart)
 • Hull & Machinery (schade aan het schip en motoren/installaties)
 • Transport
 • Productrecall
 • Milieuschade
 • Glas
 • Kunst
 • Krediet
 • Reis en evenementen

Contact us

Eventueel nog een pakkende tekst toevoegen