Risk Engineering

Risk Engineering

Een risk engineer, ook wel bekend als een risico-ingenieur of risicodeskundige, is een professional die gespecialiseerd is in het identificeren, analyseren en beheersen van risico’s in verschillende industrieën en bedrijfsomgevingen. Hun taken kunnen variëren, maar over het algemeen omvatten ze:

  1. Risicoanalyse: Risk engineers beoordelen de potentiële risico’s waarmee een organisatie wordt geconfronteerd. Ze analyseren gegevens, documenten bedrijfsprocessen en identificeren mogelijke bedreigingen voor het bedrijf.
  2. Risicobeheer: Ze ontwikkelen strategieën en plannen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen. Dit kan het implementeren van preventieve maatregelen, verzekeringsoplossingen of andere risicobeperkende acties omvatten.
  3. Inspecties en audits: Risk engineers voeren inspecties en audits uit om te controleren of organisaties voldoen aan wettelijke voorschriften en veiligheidsnormen.
  4. Advies: Ze verstrekken advies aan bedrijven over hoe ze hun activiteiten kunnen aanpassen om risico’s te verminderen of beheren.
  5. Schadebeoordeling: In het geval van ongevallen of schadeclaims, helpen risk engineers bij het onderzoeken van de oorzaak van de schade en het bepalen van aansprakelijkheid.
  6. Veiligheidsprogramma’s: Ze kunnen veiligheidsprogramma’s en trainingen ontwikkelen om de veiligheidscultuur binnen organisaties te verbeteren.

De specifieke taken van een risk engineer kunnen variëren afhankelijk van de branche en het type organisatie waarvoor ze werken. Over het algemeen spelen ze een cruciale rol bij het beschermen van organisaties tegen financiële verliezen en operationele verstoringen als gevolg van risico’s.

Inspectie & verzekering


Bedrijfsmatige risico’s bestaan in vele verschillende vormen. Onze Risk Engineers kunnen u helpen bij het identificeren en rapporteren van deze risico’s. Nu de bedrijfsmatige risico’s bekend zijn kunnen deze proactief worden beperkt dan wel worden voorkomen.

Klimaatverandering en verduurzaming

Naarmate organisaties vooruitgang boeken met het inzetten van de energietransitie en nieuwe strategieën ontwikkelen op het gebied van klimaatverandering en verduurzaming krijgen ze te maken met nieuwe risico’s en kansen die moeten worden beheerd.  

Asset Safety Concept

Uw machines en gebouwen zijn cruciaal voor uw bedrijfsvoering. Hoe goed zijn deze beschermd tegen gevaren, wat doet u bij verlies hiervan. Bent u voorbereid? Van Ameyde Risk Solutions overbrugt met u discrepanties tussen wetgeving, uw bedrijfsstrategie en eisen van verzekeraars.
Contact us

Eventueel nog een pakkende tekst toevoegen