Risicoanalyse

Operationele risico’s onder controle

Risico- en verzekeringsmanagement zijn onderdeel van uw strategie. Want een enkele maatregel op de werkvloer is niet voldoende. Wat bijvoorbeeld technisch geen groot risico is, kan dat juridisch wel zijn.

Wij luisteren naar u en brengen samen met u uw bedrijfsvoering en samenhangende risico’s in kaart. Zodat u, met ons advies, weloverwogen beslissingen kunt nemen. Voor maatregelen die écht werken.

Wat wij onderzoeken? Dat hangt af van uw organisatie en sector. Maar om u een beeld te geven:

Organisatorisch:

  • uw risicobeleid
  • inclusief uw risicobereidheid: wat neemt u voor eigen risico, wat wilt u laten verzekeren
  • de benodigde inrichting of professionalisering van risico- en verzekeringsmanagement
  • benodigde digitale tooling voor monitoring en besluitvorming
  • processen en protocollen voor inbedding in de hele organisatie

Operationeel:

  • de veiligheid en gezondheid van de werkomgeving
  • de brandveiligheid van uw gebouwen, of bijvoorbeeld het brandstofmanagement aan boord van schepen
  • risico’s van complexe projecten, waar u de gevolgen niet van kan inschatten, zoals een nieuwbouwproject of een breakbulktransport
  • de leveringsketen, inclusief logistieke risico’s en mvo-regelgeving
  • contracten, waaronder aansprakelijkheidsrisico’s en verzekeringen

Van risicoprofiel naar risicomanagement

Uw risicoprofiel, inclusief uw huidige risicomanagementorganisatie, is het startpunt. Waar mogelijk kwantificeren we uw risico’s. De volgende stap is risicomanagement én de verankering van de functie, hetzij binnen uw organisatie, hetzij met uitbesteding. Want om toekomstbestendig te zijn, moet uw risicobeleid regelmatig tegen het licht gehouden worden. Ook daarmee helpen wij u!

Contact us

Eventueel nog een pakkende tekst toevoegen